Çocuklar ülkelerin güvencesi, geleceğin mimarlarıdır. Ülkelerin gelişmişliği artık ekonomilerinin güçlü ve zengin olmasıyla ifade edilmemektedir. Aynı zamanda mutlu birey ve güçlü aile yapısı ile müreffeh bir toplum hedefinede sahip olmalıdır Müreffeh toplumların temel unsurlarından biride çocuğa verilen değer çocuğa verilen önemdir. Bu değer ve önemin en önemli göstergesi ise çocuğun risk faktörlerinden korunması ve çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamalarıdır. Çocukların sağlıklı gelişiminde aile ve okul başta olmak üzere tüm kuruluş ve yetişkin bireylerin rolleri ve sorumlulukları vardır.Çocukların olumsuz gelişiminde, geleneksel aile yapısında değişiklikler, çekirdek aile yapısında ki değişimler, hızlı kentleşmeler, sosyal desteğin azalması, ebeveynlerde çocuk yetiştirme konusunda ki eğitim eksiklikleri, aile içi iletişim yetersizlikleri, çalışma yaşamında ve ekonomik olumsuzluklar çocukların gelişimini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması her ne kadar çocukların gelişimine katkıları olduğu gibi çocukların sosyal ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilemekte ve olası risk faktörlerini beraberinde getirmektedirler. Kültürler arası çatışmaya neden olmaktadır. Yasal, sosyal ve etik olarak tüm kurum ve bireylerin çocukların yetiştirilmesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirilmesi gerekmektedir. Çocuklarımızı gelecege hazırlarken toplumumuzun fikir sistemine, inanç sistemine, geleneklerine ve ahlaksal değerlerine göre yetiştirmeliyiz ve çocukları yetiştirirken gelişimlerini tehtit eden veya edebilecek ortamlardan korumak bakım,sağlık, barunma gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çocuğa, ailesine ve sosyal çevresine sosyal, ekonomik,tıbbi,hukuki müdahaleleri gerçekleştirmek için Çocuk Koruma Alanında Erken Uyarı Mekanizmasının kurularak işlevini güçlendirmek gereklidir. Çocuk Koruma Alanında sadece korunmaya ihtiyaç içinde veya suşça sürüklenmiş çocuklar değil tüm çocukların yaşamlarındaki risklerin gercekleşmesine neden olan koşulların tespit edilerek yok edilmesi gerekmektedir. Çocuk Koruma Kanunu uygulaması iki bölümde işev yapmaktadır. 1.Temel uygulama alanı 2, Kurumlar arası koordinasyondur. Temel Uygulama Alanı iki bölümde işlev yapmaktadır. a) Erken Uyarı Alanı b) Müdahale Alanı Erken Uyarı Alanı Proaktif bir alan olup olayların gercekleşmeden yok edilmesidir. Müdahale alanı reaktif bir alandır.Olayların gercekleştikten sonraki rehabilitasyon alanıdır.